Mike Sámuel

Szolgálat: 
lelkipásztor
Státusz: 
a Kecskeméti Baptista Gyülekezet tagja
Bemutatkozás: 

1971. február 17-én született Erdélyben a Szilágy megyei Oláhbaksán - szülei - Mike Béla és Ilyés Ilona négy gyermeke közül harmadikként. Édesapja ebben az időben a Szilágy Ballai Baptista Gyülekezet és másik nyolc gyülekezetből álló körzet lelkipásztora.

1976-ban édesapja elfogadja a Nagybányai Baptista Gyülekezet meghívását a lelkipásztori szolgálatra, így a család élete Nagybányán folytatódik. Ide kötődnek elemi, általános és középiskolai évei. A középiskola utolsó két évét román nyelven végzi, mivel éppen ekkor szüntetik meg a magyar tagozatot. Kötelességtudó gyermekként jár a gyülekezetbe, végzi feladatait.

A középiskolával párhuzamosan három évig ének szakon tanul a Nagybányai Népművészeti Iskolán.

1986-ban – 15 évesen - már van rálátása lelki életére és azt megszokásokból táplálkozónak, képmutatónak, hidegnek tartja. Az evangélium és egy közeli barátja radikális megtérése által meghívást kap a tudatos Krisztuskövető életre. Erre az életre való megtéréséről önmagát nem kímélve, különösen fiatalok előtt, meggyőzően vall.

1989-ben érettségizik, a szocialista képzés jellegzetessége, hogy az érettségi bizonyítvány mellé autóvillamosság szerelői és kamionsofőri képesítést is adnak. Osztályuk háromnegyedét pártutasításra a Zsil völgyébe küldik, mint később kiderül nem a szakmában, hanem a bányában akarnak nekik munkát adni. Mivel megtagadták a párt döntését, büntetésből semmilyen vállalat nem alkalmazhatja őt sem. Hosszas kilincselés és közbenjárás után felveszik, mint ládaszögelő szakképzetlen munkást, egy zöldség és gyümölcsforgalmazó vállalatnál, ahol mindössze négy hónapot dolgozik az 1989-es forradalom kitöréséig. 1990 februárjában sikerül elhelyezkedni a szakmában a helyi tömegközlekedési vállalatnál.

1990 őszén személyes csendességei és néhány ismerős bátorítása nyomán elhívást kap a lelkipásztori szolgálatra. 1990-1995 között lelkipásztori szakon elvégzi tanulmányait a Budapesti Baptista Teológián.

1995 őszén házasságot köt a debreceni születésű Dobos Laurával, két gyermekük születik Flóra (13 éves) és Botond (10 éves). A teológia elvégzése után öt évig a Nagyváradi „Betlehem” Baptista Gyülekezet, majd másik öt évig a Kolozsvári Baptista Gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Ez utóbbi helyen egy felekezetközi egyetemi és főiskolai keresztyén diákmozgalom bontakozik ki, ami 20 főről 200 főre növekszik.

2004-ben meghívják a Kecskeméti Baptista Gyülekezethez, melyet örömmel elfogad és Isten kegyelmének tartja, hogy nyolc éve ennek a közösségnek lehet lelkipásztora. Korunk lelki állapotáról, eltévelyedésünkről különös erővel szól az ökomenikus imaheteken. A világban megmutatkozó fő teológiai áramlatokkal megegyezően a jelenkor betegségének, lopakodó ateizmusnak, a hit elszívásának tartja a bűn és pokol tagadását. Saját belső világának alázattal történő feltárása, önmagában való mélyre hatolása segíti hallgatóságát saját lelkének rezdüléseit tudatosítani és Istenhez tartozását erősíteni, a hit langyosságát felszámolni. Mindezt az erdélyi nép-nyelv fordulataival, humorával fűszerezve költői ihletettséggel teszi, talán nem is sejtve, hogy nekünk kecskemétieknek mennyi új ízt ad nyelvünk műveléséhez, élvezetéhez.

Forrás

Az evangélium üzenete hangzik istentiszteleteinken

Az elmúlt időszak istentiszteleteinek felvételei tekinthetők és hallgathatóak meg.

(A közvetítések a Youtube-on azonnal megtekinthetőek.
Itt, a honlapon kisebb-nagyobb késéssel jelennek meg.)

Cím Dátum Média
Életünk akadályai felülnézetből 2018.09.30. 09:00 videó
Megigazítás felülnézetből 2018.09.23. 09:00 videó
Isten megemlékezik 2018.09.09. 09:00 videó
Mondd, te kit választanál? 2018.09.02. 09:00 videó
Jézus, a hídember 2018.08.26. 09:00 videó
Élet a mennyország perspektívájában 2018.08.19. 09:00 videó
Imaéletünk akadályai 2018.08.12. 09:00 videó
Imaéletünk katalizátorai 2018.08.05. 09:00 videó
Istennel való kapcsolatunk dinamikája 2018.07.29. 09:00 videó
Isteni lakoma a pusztában 2018.07.15. 09:00 videó
Mit tesz Isten a "háta" mögött? 2018.07.08. 09:00 videó
Csoda a gyógyfürdőben 2018.06.17. 09:00 videó
A tanítvány a szenvedések tűzében 2018.06.10. 09:00 videó
A Szentlélekkel teljes tanítványok 2018.06.03. 09:00 videó
Az anyaság misztériuma a családban 2018.05.06. 09:00 videó képek
Tanítvány a rostában 2018.04.22. 09:00 videó
A tanítványság dilemmái 2018.04.15. 09:00 videó
Húsvéti istentisztelet 2018.04.01. 09:00 videó
Nagypénteki istentisztelet 2018.03.30. 18:00 videó
Vertikális Konferencia - 1. nap 2018.03.16. 14:30 videó
Minden Róla szóljon 2018.03.11. 09:00 videó
Szövetséghelyreállítási per 2018.03.04. 09:00 videó
Isten hűsége a házasság próbáiban 2018.02.18. 09:00 videó
Házasság - Életszövetség, vagy szerződés? 2018.02.04. 18:00 videó
Üdvözítő tanúságtétel 2018.01.21. 09:00 videó
Isten hozott a fedélzeten! 2018.01.14. 09:00 videó
A gyülekezet mentőcsónak vagy luxushajó? 2018.01.07. 09:00 videó
Újév, ígéretek és intések 2018.01.01. 17:00 videó
Szilveszter 2017.12.31. 20:00 videó
A gyülekezet áramszedője 2017.12.31. 09:00 videó
Karácsony 2017.12.25. 10:00 videó
Advent 2017.12.24. 09:00 videó
Adventi koncert 2017.12.17. 16:00 videó
Kenyér a mennyből 2017.12.17. 09:00 videó képek
Hogyan lehetünk hatással a világra? 2017.12.10. 09:00 videó
Várakozás – Simeon és Anna 2017.12.03. 09:00 videó
Dicsőítő est 2017.11.26. 18:00 videó
Érzékenyítés Isten Szavára 2017.11.26. 09:00 videó
Megtérni Isten szavához 2017.11.19. 09:00 videó
Istent dicsőítő élet 2017.11.05. 09:00 videó
Dicsőítő est 2017.10.29. 18:00 videó
Hálaadó ünnepély 2017.10.29. 09:00 videó
Imádatunk mélysége és egyensúlya 2017.10.22. 09:00 videó
Megtisztulás és megszentelődés az imádatra 2017.10.15. 09:00 videó
Szabaddá válni az imádatra 2017.10.08. 09:00 videó
Jézus legnehezebb imája 2017.10.01. 09:00 videó
Hangverseny 2017.09.17. 09:00 videó
Óvodai évnyitó 2017.09.17. 09:00 videó
Bűnbánó ima megtérésre 2017.09.10. 09:00 videó
Istenközpontú imádság 2017.09.03. 09:00 videó

Oldalak