Mike Sámuel

Szolgálat: 
lelkipásztor
Státusz: 
a Kecskeméti Baptista Gyülekezet tagja
Bemutatkozás: 

1971. február 17-én született Erdélyben a Szilágy megyei Oláhbaksán - szülei - Mike Béla és Ilyés Ilona négy gyermeke közül harmadikként. Édesapja ebben az időben a Szilágy Ballai Baptista Gyülekezet és másik nyolc gyülekezetből álló körzet lelkipásztora.

1976-ban édesapja elfogadja a Nagybányai Baptista Gyülekezet meghívását a lelkipásztori szolgálatra, így a család élete Nagybányán folytatódik. Ide kötődnek elemi, általános és középiskolai évei. A középiskola utolsó két évét román nyelven végzi, mivel éppen ekkor szüntetik meg a magyar tagozatot. Kötelességtudó gyermekként jár a gyülekezetbe, végzi feladatait.

A középiskolával párhuzamosan három évig ének szakon tanul a Nagybányai Népművészeti Iskolán.

1986-ban – 15 évesen - már van rálátása lelki életére és azt megszokásokból táplálkozónak, képmutatónak, hidegnek tartja. Az evangélium és egy közeli barátja radikális megtérése által meghívást kap a tudatos Krisztuskövető életre. Erre az életre való megtéréséről önmagát nem kímélve, különösen fiatalok előtt, meggyőzően vall.

1989-ben érettségizik, a szocialista képzés jellegzetessége, hogy az érettségi bizonyítvány mellé autóvillamosság szerelői és kamionsofőri képesítést is adnak. Osztályuk háromnegyedét pártutasításra a Zsil völgyébe küldik, mint később kiderül nem a szakmában, hanem a bányában akarnak nekik munkát adni. Mivel megtagadták a párt döntését, büntetésből semmilyen vállalat nem alkalmazhatja őt sem. Hosszas kilincselés és közbenjárás után felveszik, mint ládaszögelő szakképzetlen munkást, egy zöldség és gyümölcsforgalmazó vállalatnál, ahol mindössze négy hónapot dolgozik az 1989-es forradalom kitöréséig. 1990 februárjában sikerül elhelyezkedni a szakmában a helyi tömegközlekedési vállalatnál.

1990 őszén személyes csendességei és néhány ismerős bátorítása nyomán elhívást kap a lelkipásztori szolgálatra. 1990-1995 között lelkipásztori szakon elvégzi tanulmányait a Budapesti Baptista Teológián.

1995 őszén házasságot köt a debreceni születésű Dobos Laurával, két gyermekük születik Flóra (13 éves) és Botond (10 éves). A teológia elvégzése után öt évig a Nagyváradi „Betlehem” Baptista Gyülekezet, majd másik öt évig a Kolozsvári Baptista Gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Ez utóbbi helyen egy felekezetközi egyetemi és főiskolai keresztyén diákmozgalom bontakozik ki, ami 20 főről 200 főre növekszik.

2004-ben meghívják a Kecskeméti Baptista Gyülekezethez, melyet örömmel elfogad és Isten kegyelmének tartja, hogy nyolc éve ennek a közösségnek lehet lelkipásztora. Korunk lelki állapotáról, eltévelyedésünkről különös erővel szól az ökomenikus imaheteken. A világban megmutatkozó fő teológiai áramlatokkal megegyezően a jelenkor betegségének, lopakodó ateizmusnak, a hit elszívásának tartja a bűn és pokol tagadását. Saját belső világának alázattal történő feltárása, önmagában való mélyre hatolása segíti hallgatóságát saját lelkének rezdüléseit tudatosítani és Istenhez tartozását erősíteni, a hit langyosságát felszámolni. Mindezt az erdélyi nép-nyelv fordulataival, humorával fűszerezve költői ihletettséggel teszi, talán nem is sejtve, hogy nekünk kecskemétieknek mennyi új ízt ad nyelvünk műveléséhez, élvezetéhez.

Forrás

Az evangélium üzenete hangzik istentiszteleteinken

Az elmúlt időszak istentiszteleteinek felvételei tekinthetők és hallgathatóak meg.

(A közvetítések a www.ustream.tv/channel/kbgy szolgáltatónál azonnal megtekinthetőek.
Itt, a honlapon kisebb-nagyobb késéssel jelennek meg.)

Cím Dátum Média
Isten hűsége a házasság próbáiban 2018.02.18. 09:00 videó
Házasság - Életszövetség, vagy szerződés? 2018.02.04. 18:00 videó
Üdvözítő tanúságtétel 2018.01.21. 09:00 videó
Isten hozott a fedélzeten! 2018.01.14. 09:00 videó
A gyülekezet mentőcsónak vagy luxushajó? 2018.01.07. 09:00 videó
Újév, ígéretek és intések 2018.01.01. 17:00 videó
Szilveszter 2017.12.31. 20:00 videó
A gyülekezet áramszedője 2017.12.31. 09:00 videó
Karácsony 2017.12.25. 10:00 videó
Advent 2017.12.24. 09:00 videó
Adventi koncert 2017.12.17. 16:00 videó
Kenyér a mennyből 2017.12.17. 09:00 videó képek
Hogyan lehetünk hatással a világra? 2017.12.10. 09:00 videó
Várakozás – Simeon és Anna 2017.12.03. 09:00 videó
Dicsőítő est 2017.11.26. 18:00 videó
Érzékenyítés Isten Szavára 2017.11.26. 09:00 videó
Megtérni Isten szavához 2017.11.19. 09:00 videó
Istent dicsőítő élet 2017.11.05. 09:00 videó
Dicsőítő est 2017.10.29. 18:00 videó
Hálaadó ünnepély 2017.10.29. 09:00 videó
Imádatunk mélysége és egyensúlya 2017.10.22. 09:00 videó
Megtisztulás és megszentelődés az imádatra 2017.10.15. 09:00 videó
Szabaddá válni az imádatra 2017.10.08. 09:00 videó
Jézus legnehezebb imája 2017.10.01. 09:00 videó
Hangverseny 2017.09.17. 09:00 videó
Óvodai évnyitó 2017.09.17. 09:00 videó
Bűnbánó ima megtérésre 2017.09.10. 09:00 videó
Istenközpontú imádság 2017.09.03. 09:00 videó
Újragondolt rossz döntések 2017.08.27. 09:00 videó
Mózes segítői 2017.08.06. 09:00 videó
Kötélhúzás az Istenközpontú gyülekezetért 2017.07.30. 09:00 videó
Szüntelen imádság 2017.07.16. 09:00 videó
Bátor tanúságtétel 2017.07.02. 09:00 videó
Isten imádata 2017.06.18. 09:00 videó
A Szentírás tekintélye 2017.06.11. 09:00 videó
Pünkösd, bemerítés 2017.06.04. 09:00 videó képek
A Szentírás Isten szava 2017.05.21. 09:00 videó
Világosságban járás 2017.05.14. 09:00 videó
Anyák napja 2017.05.07. 09:00 videó
Óriási kudarc: Isten dicsőségének hiánya 2017.04.30. 09:00 videó
Húsvét bennem 2017.04.16. 09:00 videó
Nagypéntek 2017.04.14. 18:00 videó
A hozzáférés közös útja a gyülekezet 2017.04.02. 09:00 videó
Gyerekbemutatás és istentisztelet 2017.03.26. 09:00 videó
Miért vágyakozik a „véges” ember a Végtelenre? 2017.03.12. 09:00 videó
A tanítványi élet igazi erőforrása és legnagyobb akadálya 2017.03.05. 09:00 videó
Áldozatkész szolgálat 2017.02.19. 09:00 videó
Egy igazi tanítvány szolgálja Krisztust 2017.02.12. 09:00 videó
Egy igazi tanítvány követi Krisztust 2017.02.05. 09:00 videó
Egy igazi tanítvány imádja Krisztust 2017.01.29. 09:00 videó

Oldalak