Bárányka Keresztyén Óvoda

Lelkipásztorunk (Mike Sámuel), és - akkori - gyülekezetvezetőnk (Ficsór Ervin) Istentől kapott látása, vezetése volt, hogy gyülekezetünknek legyen egy keresztyén szellemű óvodája.

Sok nehézség közepette 2007 szeptemberében indult el ez az evangélizációs szolgálat. Legfontosabb célunk, hogy a gyermekek és szüleik, (rokonaik, ismerőseik) megismerjék Isten szeretetét, Jézus Krisztus váltságát, hogy átadjuk azt a hitet, reményt, amit mi is kaptunk Istentől. Ezt szolgálják a mindennapjaink, a szerdai szülői imaköri beszélgetéseink, és a különleges alkalmaink is (közös programok, kirándulások a szülőkkel, gyülekezettel).

A gyermekkor az életnek az a szakasza, amikor a legnyitottabb az őt ért benyomásokra, s nyitva áll Isten dolgai iránt. Életük első éveiben van lehetőségünk arra, hogy átadjuk nekik azokat az értékeket, amelyeket mi magunk fontosnak tartunk. Ekkor van alkalmunk arra is, hogy megosszuk velük azt, amiben hiszünk... Tehát az első néhány kritikus év alatt van legnagyobb esély a sikeres nevelésre.

A keresztyén erkölcsi értékeket tartjuk fontosnak, (a Biblia tanítását fogadjuk el hitünk, értékeink és nevelési elveink alapjául), melyeket a mindennapi életben igyekszünk életre kelteni: szeretet, megbocsátás, megbánás-jóvátétel, engedelmesség, segítőkészség-együttérzés, öröm-hála...

Minden, ami az óvónőnek természetes, az a gyermekeknek is természetes, és elfogadható. Ebben rejlik keresztyén óvodánk nagy lehetősége. Fel kell használnunk e néhány röpke év alkalmait arra, hogy átadjuk nekik értékeinket, nézeteinket. Soha többé nem nyitott ennyire a szívük, a szerető Atya Istenről szóló üzenetre, a teremtéshitre és Jézus segítő, gondoskodó cselekedeteire.

Munkánk, a gyermekek életében, csak magvetés. Apró lelki magokat ültetünk el, élete termékeny talajába, azzal a céllal, hogy egy napon majd gazdag lelki termést arathasson le. Magvetésünk végső eredménye az, ha elfogadja Krisztust, mint személyes Megváltóját, Pásztorát, és mint „ bárány”, engedelmesen követi Őt egész életében, és együtt lesz Vele a Mennyországban. Ezért imádkozunk, és kérjük Isten segítségét, áldását szolgálatunkra.

A Bárányka Keresztyén Óvoda honlapja