Bibliográfia

B 61
A bibliás tenger: Huszadik századi magyar költők versei / Vasvári Zoltán összeáll.. - Budapest : Noran, 2004 - . - 412 p. ; 19 cm - magyar versantológia

G 47
Glória antológia: Keresztény Alkotók Közössége Közhasznú Egyesület antológiája / Hajdrik-Pató Selam szerk.. - Debrecen : KEK, 2006- - . - 21 cm

H 27
Hang szólít: Istenkereső versek a huszadik század világirodalmából/ Ferencz Győző költő, műford. 1954- szerk., Bojtár Endre irodalomtört., műfordító 1940- vál., Ágh István 1938- ford.. - Budapest : Vigilia, 1993 - . - 431 p. ; 19 cm

H 70
Himnuszok könyve : A keresztény himnuszköltészet remekei/ Sík Sándor 1889-1963 ford., Rónay László irodalomtörténész 1937- kísérő tan.. - [Budapest] : Helikon, 1989, cop. 1 - . - 346 p. ; 20 cm

I 78
Isten ege alatt: Versek - Húsz katolikus költő kétszáz verse/ Csanád Béla költő, műford., publicista 1926- vál., szerk.. Budapest : Ecclesia, 1985 - . - 233 p. : ill. ; 20 cm,versantológia

I 78
Isten előtt állsz..: Versek a magyar irodalomból / Lothringer Miklós vál., szerk.. - Budapest : Auktor, 2004 - . - 64 p. ; 18 cm - versantológia

I 78
Büki Attila: Isten kezében - Kortárs magyar írók hitről, hazáról; antológia / Büki Attila 1948-. - Nyíregyháza : Linea, 1990 - . - 173 p. ; 25 cm - magyar antológia

J 38
János, Keresztes Szent - A lélek sötét éjszakája; Magyarázatok  A Kármel hegyére vezető út című vershez / János, Keresztes Szent 1542-1591, Takács Zsuzsa 1938- ford.. - Budapest: Európa, 1999 - . - 238,[10] p. : ill. ; 18cm

I 59
Lukács László - Innen és túl: Versek az Istenkereső emberről/ Lukács László 1936-, Lukács László vál., szerk., Béládi Miklós 1913-1988 kísérő tan., Dékány Endre közrem., Rónay László irodalomtörténész 1937- közrem.. - [Budapest] : Vigilia, [1984] - . - 795 p. ; 19 cm - versantológia

M 96
Mustármagok: Versek/ Somogyi Barnabás szerk.. - Budapest : Mo. Baptista Egyh., [1987] - . - 290 p. : ill. ; 21 cm, versantológia

R 32
Rákos Sándor: A bárány lázadása - Bibliai és istenkereső versek / Rákos Sándor 1921-1999, Zách Eszter ill.. - Budapest : Szt. István Társ., 2001 - . - 106,[5] p. : ill. ; 20 cm

R 55
Reményik Sándor - Csendes csodák: Egy lángot adok, ápold, add tovább / Reményik Sándor 1890-1941. - Budapest : Heted7világ, 2005 - . - 175 p. ; 18 cm - (Hétköznapi kereszténység, ISSN 1786-0121)

Sz 61
Szent-Gály Kata - Boldog utak békessége / Szent-Gály Kata. - [Budapest] : Ecclesia, [1976]. - 333 p. ; 19 cm

Sz 59
Szenczi Molnár Albert - Psalterium Ungaricum : Szent Dávid királynak és prófétának százötven zsoltári/ Szenczi Molnár Albert 1574-1634, Borsos Miklós grafikus, szobrászművész 1906-1990, Győri János 1933- sajtó alá rend.. - Budapest : Szépirod. Kvk., 1984 - . - 404 p. : ill. ; 24 cm Vers

Sz 68
Szent szonettek : válogatás a világ- és a magyar irodalom istenes szonettjeiből / Horváth Loránd szerk.. - Budapest : Kálvin, 1994 - . - 141 p. ; 20 cm, versantológia

Sz 74
Szeress engem, Istenem: Versek a magyar irodalomból / Dala Mária, L. vál., szerk., Lothringer Miklós vál., szerk., Somogyváry Gyula 1956- vál., szerk.. - Budapest : Auktor, cop. 2001 - . - 64 p. ; 18 cm, versantológia

T 42
Templomablak : Istenes versek és műfordítások . - Budapest : Ref. Zsinati Iroda Sajtóoszt., 1975 - . - 359 p. ; 20 cm, magyar antológia
(Ennek későbbi megjelenése: Templomablak – Istenes versek és műfordítások  (Magyar költők versei c. fejezet); Kiadta a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Bp., 1980)

U 23
Új aranyhárfa - Versek gyülekezeti és keresztyén családi alkalmakra; Tenke Sándor 1948- vál.. - Budapest : Ref. Zsinati Iroda, 1992 - . - 441 p. ; 23 cm, versantológia
(Ennek előzménye „Aranyhárfa” címmel Halmi János gyömrői lelkész válogatásában jelent meg 1929-ben a Sylvester Nyomda közreműködésével az Országos Református Lelkész-Egyesület kiadásában. Alcíme  „A vallásos költemények gyűjteménye” volt. A Tenke Sándor-féle szerkesztés, válogatás legújabb kiadása 2011-ben jelent meg: „Új aranyhárfa”: Versek gyülekezeti és keresztyén családi alkalmakra; Budapest: A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2001. - 441 p. ; 23 cm, versantológia)

U 74
Az Úr érkezése: Klasszikus költőink istenes versei; Budapest : Móra, 1991 - . - 225, [11] p. ; 17 cm, versantológia
ISTENES ÉNEKEK- VALLÁSOS VERSEK GYŰJTEMÉNYE- SZERKESZTETTE BERDE MÁRIA; KIADJA A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET IRATTERJESZTÉSE, 1939
ISTEN KEZÉBEN- ROMÁNIAI MAGYAR KÖLTŐK ISTENES VERSEI- VÁLOGATTA ÉS SZERKESZTETTE LATÓCZKY LÁSZLÓ; CASTRUM KÖNYVKIADÓ, SEPSISZENTGYÖRGY, 1993

Szólókötetetek ​és keresz​tyén versgyűjtemények találhatók pl. a következő internetes oldalakon:

Köszönettel fogadjuk Olva​sóink részéről a bibliográfia folyamatos bővítését a kerika62 [at] freemail.hu e-mail címen!