Hálaadó nap

Dátum: 
2012. november 25. 09:00

Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az URat! Folyamodjatok az ÚRhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire, ... [Zsolt 105,1-7]

Ma Isten azt szeretné, ha rátennénk a gáz helyett a fékre a lábunkat és megállnánk kicsit.

Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. [Fil 1,3-5]

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. [Fil 4,4]

 

 

Igehely: 

Fil 1,3-5; Fil 4,4