A kamaszokról - az apa története

Dátum: 
2012. július 1. 17:00

A teremtésről - mit jelent az, hogy az ember teremtmény?

A megváltásról - a tékozló fiú története.

Általában a tékozló fiú történetét a tékozló fiúra hegyezik ki. Pedig az igazi kontextusa ennek a történetnek nem is annyira a fiúról szól, hanem a FIÚ ÉDESAPJÁRÓL. JÉZUS ezt a kritikusan figyelő vallásos tömegnek mondta.

Úton-útfélen a látszatok alapján ítélünk meg embereket. Jézus a példázattal Istenről tanított a farizeusoknak.

Mit tanuljunk az apától? Először is nincs kétségbe esve.  Az idő neki dolgozik. Mi is sokszor kétségbeesetten szeretnénk az Úrhoz vezetni a gyerekeinket. Isten szeretete olyan, mint a Hegy, lehet hozzá menni.  Meg kell tanulnunk akkor is szeretni, ha nem az jön vissza, amit várunk - akkor is, ha úgy tűnik, még (látszólag) rosszabbra fordul a helyzet.

Mit "áldozott be" a fiú öröksége kikérésével? Elvesztette az identitását, a fiúság-tudatát, a kapcsolatot, az otthont, a biztonságot, a gondoskodást - és ezt észre se vette. Csak a pénzt látta ... és bekerült a rideg való világba:  "árucikk életforma"....  "a tudást piacképessé kell tenni" ...

Ez visszatükröződése az életünkben az anyagiakhoz való kötődésnek. Ez a beteges birtoklás világa - visszatükröződik a kapcsolatainkban.

Nincsenek már titkaink, mindent vizsgálunk és mérünk. Vannak fiatalok, akik nem tudnak szerelmesek lenni. Álnéven kutakodnak a világhálón a másik után ...

Nincs bizalom és nincs együttérzés. Az életminőség egyenlő a fogyasztás mennyiségével. A javuló jobb élet azt jelenti, hogy többet fogyasztunk? Nem azt, hogy egy apa többet beszélget a gyerekével?

Több kütyü = több boldogság? A Biblia életminősége nem erről szól.

Nem mindig voltak versenyistállók az iskolák. Vekerdy Tamás és Bagdy Emőke példája. A gyerekeknek teljesíteniük kell: dologszerű tapasztalat és megismerés.

Dologszerű szándék a személyes szándék helyett? Elköteleződés a tárgyak felé ... Azt kérjük a másiktól, hogy tárgyként viselkedjen. Szeretnénk uralkodni a másikon - fogyasztani a másikat!

Dologszerű érzésvilág. Nincs szerelem, csak szex. A pszichológusok az állatvilághoz hasonlítják az embert. Ez tragédia - az állatnak nincs lelkiismerete. A gyógyításban is tárgyként kezelik az embert. Viccek: tárgyak és emberek összehasonlítása.

A mindent azonnal akarás akarata.

Nagyon tudunk örülni valaminek ami nem volt, de meglett ... és még várni is kell rá - ez a gyermeki öröm! Birtokolni akarjuk a másikat, leuralni.

A "magyar idill". Miért építünk ki kapcsolatokat? Mire használjuk ki a kapcsolatainkat? A fiú - a pénz elfogytával - éhezni kezd. Egy kegyetlen tulajhoz kerül, aki rabszolgaként bánik vele. Ilyen világot építettünk. Éhen halnak emberek azért, mert nem eteti meg az elfekvőben őket senki.

A legnagyobb nyomorúságban döbben rá a fiú, hogy mire cserelte le a lecserélhetetlent. A fiú hazamegy, de viszi magával a külvilág gondolkodását. Isten azt szeretné, hogy mi is hazaérkezzünk és Isten azt szeretné, ha mi másokat is hazasegítenénk. Isten azt szeretné, hogy ez az igehirdetést adjon egy immunitást a mai világgal szemben.

 

Lk 15,17 "Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! 18 Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. 19 Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. 20 És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. 21 A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. 22 Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! 23 Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, 24 mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek."

 

Igehely: 

Lk 15,17-24