Gazdag ifjú

Dátum: 
2012. augusztus 26. 17:00

Gazdag ifjú

Kérdések, amiket Jézusnak feltesznek sorozat 9.  A gazdag ifjú kérdése: "Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?"

(Az alkalomról csak hangfelvétel készült technikai okok miatt!)

Ige: Mk 10,17-31

Jézus azért jött erre a földre, mert Isten nem tud beletörődni abba, hogy nem vele vagyunk. Nekünk szükségünk van az Istenre. Ugyanolyan vággyal kell lennünk Isten iránt, mint a kisgyerekek az édesapjuk iránt éreznek. Krisztus első (viszont) kérdése felénk: Számodra Jézus Isten, Úr és Király? Jézus üzenete: nem vagy képes a saját cselekedeteidből bejutni Isten országába. Jézus üzenete: minden ember szűkölködik Isten kegyelme nélkül. Jézus újabb kérdése: tudod-e szeretni felebarátodat, mint önmagadat? A törvény  egyedül nem képes a megváltásra, csak a kegyelem és Krisztus. Ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Vannak olyan határok, amelyeket egyedül nem tudunk átlépni. Ne szégyelljük ezt bevallani. A megtéréssel az embernek sok-sok testvére lesz. Kérdés: tudunk-e bízni Jézusban?

Mk 10,17-31 Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte, azt kérdezte tőle: "Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" Jézus így szólt hozzá: "Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat." Az pedig ezt mondta neki: "Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva." Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: "Egy valami hiányzik még belőled: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem." A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: "Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok!" A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni!  Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni." Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás közt: "Akkor ki üdvözülhet?" Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: "Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges." Péter megszólalt, és ezt mondta neki: "Íme, mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk." Jézus így szólt: "Bizony, mondom néktek: senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első."  

Igehely: 

Mk 10,17-31