Hajlongás helyett hódolat, rogyadozás helyett imádat