Hiszem, hogy Jézus él

Dátum: 
2013. március 3. 09:00

Mi közöm hozzád, Krisztus?

úrvacsorai istentisztelet közös ebéd és szeretetvendégség vendéggyülekezet: Kiskunfélegyházi Őskeresztény Apostoli Egyház

alapige: Mk 1,21-28

Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment, és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel: "Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje." Jézus ráparancsolt: "Némulj el, és menj ki belőle!" A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott, és kiment belőle. Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: "Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is és azok engedelmeskednek neki." És gyorsan elterjedt Jézus híre mindenfelé, Galilea egész környékén.

Jegyzetek:

 • kevésbé kedves sokszor Márk evangéliuma az embereknek, mint a másik három örömhír - miért? mert tömörebb, mint a többi
 • Jézust úgy mutatja be, mint egy szolgát
 • a Márk evangéliummal már a felnőtt Krisztussal találkozhatunk
 • egy fontos kérdés: hogyan beszél Krisztus és hogyan szól az emberekhez
 • a sokat tapasztalt zsidók megdöbbentek Jézus szavain
 • megdöbbenünk mi is azon, ami nem illik bele a mindennapokba
 • minden alkalommal Krisztus üzenetét hallva megdöbbenünk - jé, hiszen ez rólam szól ...
 • hogyan beszélt Jézus? mint akinek hatalma van - mit jelent ez?
 • az írástudók a kor képzett teológusai és jogászai voltak - sűrű hálót építettek ki a mindennapokra
 • Jézus magáról az életről beszélt - ez több, mint törvényismeret
 • az ember képtelen az önmegváltásra :: ennek felismerése maga a kegyelem
 • ezen az alapon behívhatjuk Jézust az életünkbe - ez a megváltás
 • az evangéliumban egy tisztátalan lélek felismerte Krisztust, de Jézus elnémította
 • vannak dolgok, amelyeknek nem jött még el az ideje - az emberek nem voltak készek a teljes üzenetre
 • ellentmondás van-e a helyzetben? - nincs ...
 • Krisztust leginkább a kereszten ismerhetem meg - amig a keresztet nem ismerem, nem lesz egészséges krisztus-képem
 • az emberek Jézusban a jó tanítót és a csodálatos gyógyítót látták a történet elején
 • nem a földi hatalom volt a küldetés lényege - abban ott van a mi szívünk is
 • a keresztig még Péternek is a Szentlélek jelentette ki Jézus valódi természetét
 • amig el nem jutok a keresztig addig csak a csodákat és a szeretetet láthatom
 • a kereszt változtathatja meg az életemet
 • a keresztnél kérdezem meg az önvizsgálat során Jézust - mi közöm nekem hozzád, az arra méltatlannak?
 • mit adhatok én Krisztusnak?  - semmit? - dehogy! - önmagamat ... ő mossa meg a szívemet
 • minden nap menjünk a kereszthez és minden nap lássuk meg a Krisztust!

Hiszem, hogy Jézus él

 

Video letölthető: 20130303_de.mp4

 

Igehely: 

Mk 1,21-28