Isten országának eljövetele

Dátum: 
2012. október 21. 09:00

Kérdések, amiket Jézusnak feltesznek sorozat 16. A tanitványok kérdése: Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?

Jézus válasza: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.  Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.

Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.  Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.

Ige: Apcsel 1,1-11

... egy kérdés, aminek nincs aktualitása ...

Igehely: 

Apcsel 1,1-11