Jézus az Út az Igazság és az Élet

Dátum: 
2012. augusztus 26. 09:00

Jézus az Út!

 

Kérdések, amiket Jézusnak feltesznek sorozat 8.  Tamás kérdése: Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?

(Az alkalomról csak hangfelvétel készült technikai okok miatt!)

 

Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."

Simon Péter is kérdezte már ugyanezt: "Hova mégy?" Jézus így felelt: "Ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követsz."

Nem a hellyel van a baj, hanem azokkal, akik oda készülnek. Oda készülvén útba kell ejteni a golgotai keresztet: csak így léphetünk be a mennybe.

Az utat nem is olyan könnyű megtalálni. Szoros a kapu oda, keskeny az út és kevesen vannak, akik megtalálják. Kiváltság megtalálni az utat és kiváltság megtalálni az Úr Jézust. Aki az Igét hallgatja, már ott van a kapuban vagy már meg is találta az Úr Jézust. Kell ehhez egy állapot, vagy egy életszakasz.

Az utat megtalálni fájdalmas: példázat Dáviddal, példázat Jákóbbal, példázat a tékozló fiú történetével.

Az út szellemi dolog. Lélekben dönti el az ember.

Tragédia az, amikor az ember "otthon maradva" nem találja az örökkévalóság útját és nem veszi észre, hogy vádolja az Atyját.

Az ember a bűnei miatt teljesen alkalmatlan Isten országára. De ezen Isten szava egy pillanat alatt változtat. A legboldogabb perc és az élet értelme az, amikor az ember megtalálja az utat.

Az ember sokszor olyan, mint a gyermek: nem tudja, mit cselekszik. A gyerekek tehetnek rosszat is. De Isten úgy szeret minket, ahogy vagyunk.

Csodálatos kegyelem az, ha van lehetőségünk tanulni.

 

Az Úr Jézus maga az élet, a boldog élet.

A sunemita asszony példázata

Kértük mi az életet? Nem kértük. Isten szeretetből adta.

Isten célt ad az új életnek. Megnyilvánulnak a Lélek gyümölcsei. De az élet csak Jézus Krisztusban van.

"Úr Jézus, költözz a szívembe és légy nekem is az Út az Igazság és az Élet."

Igék: Jn 14,1-6; Jn 13,36; Zsolt 139,24; Ézs 54,7; Zsolt 30,8 (Károli); Zsolt 30,8 (MBT); Zsolt 51,3-5 (Károli); Zsolt 51,3-5 (MBT); Zsid 13,9

Jn 14,1-6 "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat." Tamás erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?" Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

Jn 13,36 Simon Péter megkérdezte tőle: "Hova mégy?" Jézus így felelt: "Ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követsz."

Zsolt 139,24 Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!

Ézs 54,7 Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek.

Zsolt 30,8 (Károli) Uram, jókedvedből erősséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd orczádat, és megroskadtam.

Zsolt 30,8 (MBT) Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De ha elrejtetted orcádat, én megrettentem.

Dávid útkeresése ide vezetett:

Zsolt 51,3-5 (Károli) Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet! Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet; Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem [forog.]

Zsolt 51,3-5 (MBT) Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van.

Zsid 13,9 Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek.

Igehely: 

Jn 14,1-6; Jn 13,36; Zsolt 139,24; Ézs 54,7; Zsolt 30,8 (Károli); Zsolt 30,8 (MBT); Zsolt 51,3-5 (Károli); Zsolt 51,3-5 (MBT); Zsid 13,9