Júdás válaszúton

Dátum: 
2012. október 7. 09:00

Kérdések, amiket Jézusnak feltesznek sorozat 14. Péter kérdése: Uram, ki az, aki elárul ? 

... Júdás válaszúton ...

Igék: Jn 13,21-30

Üzenetek: 1., Mindent lát Isten, semmi nincs rejtve előtte. Nincs a szívednek olyan titka, cselekedete, vágya, ami rejtve lenne előtte.

2., Júdás nem ismerte igazán Jézust. Ha ismerte volna, nem lett volna bátorsága ahhoz, amit tett. Júdás földi sikereket hozó messiást látott Jézusban. Júdás jól akart helyezkedni a hatalmi osztozkodásban, jó tisztséghez akart jutni Jézus királyságában. Evilági előnyöket remélt Júdás Jézus követésében. Önvizsgálatra késztet minket Júdásnak ez az elesése, bukása.

3., A fizikai közelség nem mindig jelent szellemben való közösséget is Krisztussal. Júdás 3 évig élt Jézussal, de ez nem hozott a szellemében változást. Júdás hallotta Jézust, de nem értette szavainak jelentőségét, nem jutott el a lelke mélyéig, nem tudott leborulni Jézus előtt, mint Isten Fia előtt. Júdás emberekhez csatlakozott, földi célok érdekében. Ez vonatkozhat egy gyülekezethez való csatlakozásra is. Ha csak emberekhez csatlakoztál, egy gyülekezethez, akármennyire is jó és szép ez, nem elég. A gyülekezet Krisztushoz tartozik és csak benne és általa van bűnök bocsánata és szabadulás. Miért kérdezett így Krisztus, miért tett fel költői kérdést? Mert nem erőszakos és várja, hogy megnyílj, előrelépj és engedd, hogy lelepleződjön a bűn benned. Jézus kivárja, hogy elindulj. Most is erre vár, tiszteletben tartja személyiségünket.

4., "Az én országom nem evilágból való" ... Ne a földi jó legyen a cél, hanem Jézus. Az igazi cél, ami erővel és hatalommal tölthet el minket, az a Menny.

[Ki az áruló? Istentisztelet, úrvacsora]

Tanítás a Youtube-csatornán:

Igehely: 

Jn 13,21-30