Megragadni a teljes életet

Dátum: 
2012. augusztus 5. 09:00

Kérdések, amiket Jézusnak feltesznek sorozat 1. Melyik fajta törvény a legfontosabb?

Megragadni a teljes életet

A legfőbb parancsolat

Ige: Mk 12,28-34; Zsolt 92,2-3

Ha őszintén akarsz valamit megtudni, sokkal többet kapsz Tőle, mint amit vársz ...

 

28

Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: "Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül?"

29

Jézus így válaszolt: "A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr,

30

és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből.

31

A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat."

32

Az írástudó ezt mondta neki: "Jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más;

33

és ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük felebarátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő- és véresáldozatnál."

34

Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: "Nem vagy messze az Isten országától." És többé senki sem merte őt megkérdezni.

 

 

Igehely: 

Mk 12,28-34; Zsolt 92,2-3