Öröm, bármi áron

Dátum: 
2012. szeptember 23. 17:00

Igék: Jóel 1,10-12; Jóel 2,12-14; Jóel 2,21-23; Hab 3,17-19; továbbá Fil 4,11-12; 1Pt 1,8-9; Apcsel 8,5-8; Jn 13,34

Idézet: Fioretti (Assisi Szent Ferenc Virágoskertje) n° 8.

- Most pedig Leó testvér, halld a végső tanulságot! A Szentlélek mindazon kegyelmei és ajándékai közül, amelyekkel Isten az ő szeretteit elhalmozza, a legnagyobb adomány, ha önmagunkat le tudjuk győzni, és készek vagyunk Krisztus szeretetéért elviselni minden bántalmat és méltánytalanságot, minden igazságtalanságot és kellemetlenséget. Mert Isten többi ajándékával nem dicsekedhetünk, mivelhogy nem a miénk, hanem Istené; amint az Apostol mondja: Mid van, amit nem Istentől kaptál? S ha tőle kaptad, mit dicsekszel vele, mintha a magadé volna? De a nyomorúság és megpróbáltatás keresztjében bátran dicsekedhetünk, mert ez a mienk; ezért mondja az Apostol: Nem akarok másban dicsekedni, csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében. Akinek tisztelet és dicsőség adassék, mindörökkön örökké. Amen.

Öröm, bármi áron

 • Szent Ferenc nem kritizálta egyházát, holott ténylegesen látta a visszásságokat. Felvállalta szó szerint a Hegyibeszég megélését.  Kilépett az illúziók rendszeréből. A titok: a rossz legjobb kritikája az, ha jobban csináljuk.
 • Nagyon nagy probléma: eltűnt az öröm az emberekből. Ez tragédia. És ez nem egyenesen arányos az életkörülményekkel.
 • Vannak sokkal nagyobb törésvonalak a muzulmán / keresztény feszültségnél.  Az USA-ban a jövedelem nagyon nagy részét a lakosság nagyon kis része birtokolja.
 • Ez civilizációs betegség: "öröm bármi áron" ("nekem jogom van boldognak lenni").
 • Az öröm két dolog következménye: ha valami jó történik velünk, vagy ha megszűnik valami rossz.
 • A boldogságipar csalija: az élet másról sem szólhat, csak a növekedésről, amit a pénz mér. Isten azt mondja, máshogy működnek a földön a dolgok. Az öröm képlete a vágyakozás/beteljesedés, a szomjúság/megelégedés szinuszgörbéje.
 • Ma minden a fokozókról szól: mindent fokozunk. Isten igéje egész más megoldást kínál: Pál apostol beszél erről a Filippi levélben.
 • A jóléti teológia szerint szegénynek lenni átok. Pál apostol számára a szegénység beavatás.
 • Más örömforrások: öröm, ami van (Lk 10, 1Pt 1,8-9) .. a neved fel van írva az Élet Könyvébe ...
 • Más örömforrások: az evangélium hirdetésének öröme (Apcsel 8,5-8)
 • Más örömforrások: az Isten öröme bennünk (Jn 15,9-11)
 • Jézus: Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! (Jn 13,34)
 • A keresztények boldog emberek, mert részesednek Isten örömében.

 

A tanítás Youtube videón:

Igehely: 

Jóel 1,10-12; Jóel 2,12-14; Jóel 2,21-23; Hab 3,17-19; továbbá Fil 4,11-12; 1Pt 1,8-9; Apcsel 8,5-8; Jn 13,34