Tanítványi kiscsoportok

Dátum: 
2017. január 22. 09:00

A kecskeméti baptista gyülekezet házi csoport rendszerének megerősítése és kiteljesedése

Hála és bűnbánat

 • Géza bácsiért aki által Isten, egy nem frissen plántált gyülekezetben létrehozta a kiscsoportokat
 • Az elkötelezett csoportvezetőkért
 • A nyitott otthonokért, vendégszerető családokért
 • Az elkötelezett csoporttagokért
 • Bűnbánat: nem támogattalak, bátorítottalak és pásztoroltalak benneteket. Nem adtam nektek olyan tanítást ami segíti a csoportokat a bibliai célok elérésében, növekedésben, majd osztódásban

A mai tanítás célja

 • Világosan megérteni mit tanít a Biblia a Tanítványi Kiscsoportokról
 • Mi a bibliai (Istentől rendelt célja) ezeknek a kisközösségeknek
 • A jelenleg működő kiscsoportok megerősödése
 • Új Tanítványi Kiscsoportok születése
 • Szomjúság és elköteleződés felébresztése

Gyülekezetünk Célja

 • A Kecskeméti Baptista Gyülekezet célja Istent (meg)dicsőíteni Jézus Krisztus „Végrendeletének” betöltésével, melynek lényege, hogy tanítvánnyá leszünk és tanítvánnyá teszünk
 • Mivel Jézus Krisztus építi fel az Ő egyházát tanítványokból, ezért a tanítványi identitás mindennél fontosabb

Miért olyan életbevágóan fontos a tanítványi kiscsoport?

 • Csak az a gyülekezet tart valahonnan valahová – az Istentől kapott célok felé - ahol a gyülekezeti tagok (tanítványok) élete is valahonnan valahová tart
 • „Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként keresztjét, és kövessen engem.” Lukács 9,23
 • Egyetlen módja, hogy gyülekezetünk egészséges módon növekedjen minőségben és mennyiségben
 • Mert nem létezik igazi tanítványság, tanítványi közösség nélkül!

A tanítvány Tanítványi Kiscsoport nélkül

 • Olyan mint a focista csapat nélkül
 • Olyan mint amikor valaki egyedül szeretne forgózni a tenisz asztal körül, vagy egyedül szeretne megtanulni asztali teniszezni
 • Olyan mint aki egyedül szeretne családban és házasságban élni

A tanítványi Kiscsoport nem új keletű divat

 • Végig vonul az egyház történelmén
 • Az apostoli korban életbe vágó nélkülözhetetlen gyülekezeti funkcióként
 • Az első gyülekezet házi közösségekből épül fel
 • Az európai misszió két házi közösséggel kezdődik
 • Szerzetesi mozgalmak, később ébredési mozgalmak
 • Hetvenes évek Amerikája: bibliai funkció, diavat

Két bibliai példa

Jézus és tanítványai:

 • Elvonultan szűk körben
 • Jézus tanítványait a nyilvános tömegek között végzett szolgálatában tanította

Az első keresztyén gyülekezet:

 • „kitartóan egy szívvel-lélekkel összegyűltek a templomban
 • és házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesedve az eledelben”Apcsel 2, 46

Ezt a bibliai példát szeretnénk követni mi is gyülekezetünkben

 • Két koordinátára összpontosítva:
  • Aktív jelenlét az istentiszteleteinken
  • Aktív jelenlét a tanítványi kiscsoportokban
 • „Ezek pedig kitartóan vettek részt (nem kitartóan nézték!) az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” Apcsel 2,42
 • „Ezek” Kik?
  1. Kijöttek a világból
  2. Beléptek, csatlakoztak a gyülekezethez
  3. Odaadóan, elkötelezetten szolgáltak

Mi egy Tanítványi Kiscsoport?

 • Olyan hívő emberek csoportja, akik rendszeresen és szervezetten, azzal pontos céllal találkoznak, hogy hitükben és Istennel való hiteles kapcsolatukban a Szentírásnak megfelelően növekedjenek
 • Segítik egymást a lelki gyakorlatokban, a közösségben járásban ami a helyi gyülekezetet alkotja
 • A kiscsoport nem lehet a gyülekezet problémáinak kibeszélési vagy pletykálkodási helye.

Kik vehetnek részt egy Tanítványi Kiscsoportban?

 • A kecskeméti baptista gyülekezet tagjai és hozzátartozói
 • Azok a barátok ismerősök akiket a gyülekezeti tagok a csoportvezető tudtával meghívnak
 • Hosszú távon nem javasoljuk más gyülekezetek tagjainak a részvételét, miért?
  • előbb utóbb elkezdenek panaszkodni a gyülekezetükre
  • ezzel elveszik az időt a csoport igazi céljától
  • mivel nincsenek elköteleződve gyülekezetünk felé könnyen besértődnek és odébb állnak

A Tanítványi Kiscsoportok céljai

1. A közösség aktív gyakorlása

 • egymás mélyebb megismerése
 • az „egymással egymásért” igék gyakorlása (több mint 30 ilyen ige van ezeket később nézzük meg)
 • mindezek célja egy Istent dicsőítő élet

2. Kölcsönös odafigyelés és gondoskodás

 • Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk.” Zsid 10,24

3. Alkalmazott bibliatanulmány

 • „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” 2. Tim 3,16-17
 • „…tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek…” Máté 28,20
 • tükröm, tükröm mondd meg nékem „Az igének pedig cselekvői legyetek, ne csak hallgatói, becsapva magatokat.” Jak 1,22-24
 • vödör és sok üveg példája

4. Élő imaközösség

 • „Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” Jakab 5,16

5. Növekedés az életszentségben és győzelmes életben

 • ne próbáld egyedül, Bibliában az szentséggel kapcsolatos összes ige többes számban van! „Valljátok meg azért egymásnak” „Ha világosságban járunk, közösségünk van egymással” „Szentek legyetek!” „Szentségében részesüljünk” Neked van Nátánod?
 • a győzelemmel kapcsolatos ígéretek mis mind többes számban vannak! „Álljatok meg tehát” „álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek!”

6. Aktív szolgálat

 • „…szeretettel szolgáljatok egymásnak.” Gal 5,13
 • csoporton belül, csoporton kívül, a gyülekezetben
 • ima és böjtlánc

7. A Szentlélek munkája

 • megtanulni kommunikálni a Szentlélekkel „a Szentlélek közössége”
 • vigyázzunk, hogy ne szomorítsuk meg Szentlelket
 • vigyázzunk, hogy ne oltsuk meg a Szentlelket
 • várakozzunk és vágyakozzunk a Szentlélek jelenlétére

8. A csoportvezetők sokszorozódása

 • - „És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására alkalmasak.” 2. Tim 2,2
 • - a tanítványi kiscsoport az a közeg, ahol leginkább felismerhetők, az erős odaszánással rendelkező emberek

9. A kiscsoportok sokszorozódása, osztódása

 • minden ami él növekszik sokszorozódik
 • félünk tőle mert kibillent a komfortzónánkból
 • ha viszont nem engedelmeskedünk Istennek, megfosztjuk a gyülekezetet új vezetők és csoportok felnövekedésétől és születésétől

Odaszánás, elköteleződés

 • „azoknak a gyülekezeteknek ahol a legalacsonyabb az elvárás az elköteleződésre, van ma legnagyobb szükségük segítségre.”  (Newsweek)
 • Nem hangulat és kedv kérdése
 • Nem lelki alkat kérdése (extrovertáltak privilégiuma)
 • Tanítványság, engedelmesség kérdése
 • „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat…Ha valaki szeret engem megtartja az én igémet.” János 14,15.23.
Letöltés:Audio icon 20170122_de.mp3

Videó letölthető: Letöltés