Úton, mint a föld gyermekei

Dátum: 
2013. január 23. 17:00

Mit kíván tőlünk az Isten? 2013. évi imahét 4.  

Mai igék: Róm 8,18-25; Jn 9,1-11

De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet (együtt) sóhajtozik és vajúdik mindmáig.  De nemcsak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.  Mert megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli? Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk állhatatosan.." Róm 8,18-25  (Katolikus fordítás)

Egyszer útközben (Jézus) látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: "Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?" "Sem ez nem vétkezett - felelte Jézus -, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk. Addig kell végbevinnem annak tetteit, aki küldött, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, s akkor senki sem munkálkodhat. Amíg e világban vagyok, világossága vagyok a világnak." Míg ezeket mondta, a földre köpött, nyálával sarat csinált, s a sarat a vak szemére kente, majd meghagyta neki: "Menj, mosakodj meg a Siloe tavában." Ez annyit jelent, mint: "küldött". Az elment, megmosdott, s amikor visszatért, már látott. A szomszédok és akik azelőtt koldulni látták, megkérdezték: "Nem ez az, aki itt ült és koldult?" Némelyek azt állították: "Igen, ez az", mások ellenben tagadták: "Nem az, csak hasonlít hozzá." De ő kijelentette: "Én vagyok az." Erre megkérdezték tőle: "Hogyan nyílt meg a szemed?" Elmondta nekik: "Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, a szememre kente s meghagyta: Menj, mosakodj meg a Siloe tavában. Elmentem, megmosdottam és látok." (Jn 9,1-11) (Katolikus fordítás)

Jegyzetek

 • az ige olvasása mindannyiunknak küldetés is - tovább kell adnunk embertársainknak
 • ebben a világban csak átutazók vagyunk, van egy végleges hazánk
 • de ebben a világban is otthon kell magunkat éreznünk
 • mindenhol vegyük észre Isten csodálatos teremtő művét a Földön kívüli világ alkalmatlan az életre
 • a víz mind a mai napig fontos az életünknek
 • Isten ránkbízta ezt a teremtett világot - minden generációnak része van ebben - ám mohóságunkban felszámoljuk gyermekeink jövőjét; nekünk adósságunk van, védenünk kell ezt a világot
 • az ember a legértékesebb kincset adhatja Istennek, a szeretetet
 • a szeretet teszi látóvá az embert
 • a vak ember példázatában ott van a szeretet, hogy rábízzuk magunkat Istenre Isten mindig megadja azokat az anyagi javakat, amiket eddig is megadott látókká kell válnunk
 • Jézus lelkileg is látóvá teszi az embert
 • a kapzsiság és az önzés éjszakába borítja a világot és vakká teszi az embert
 • Jézus Krisztus hozza a fényt az embereknek
 • látnunk kell, hogy észrevegyük Isten csodálatos ajándékait
 • életünk nagy eseményei kis kövekből állnak össze
 • a hálaadás elfelejtése -> imádkozás elfelejtése -> eltávolodás Istentől -> ellentétbe kerülünk a természettel és a kiűzetés állapotába esünk
 • példázat két szerzetesről: azt hallották, hogy van egy olyan hely a földön, ahol az ég és a föld összeér; sokat keresték a földön, bejártak minden hegyet és völgyet, míg megtalálták azt az ajtót, ahol az ég és a föld összeér -> ez a szerzetesi cellájuk ajtaja volt
 • a ma üzenete: elég volt a vak életből, elég volt az önzőségünkből

 

Úton, mint a föld gyermekei

Mik 6,6-8 „Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten elõtt? Talán égõáldozattal járuljak elébe, esztendõs borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsõszülöttemet áldozzam bûnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tõled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Magyar Bibliatársulat)

Audió és videó anyagok:


Videó letölthető: 20130123_du

Igehely: 

Róm 8,18-25; Jn 9,1-11