Gyászjelentés

Dr. Csire Gézát, gyülekezetünk egykori tagját hazaszólította az Úr. Isten vigasztaló kegyelmét kívánjuk a gyászoló családnak.

Talpra Magyar!

Dátum: 
2021. március 14. 17:00

Isten állít talpra:

1. Jób 4:4 A botladozót talpra állították szavaid, és a roskadozó térdeket erőssé tetted.

Isten megjelenésének hatása utáni talpra állás:

2. Ez. 2:2 Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám.

3. Ez. 3:24 De lélek áradt belém, talpra állított, szólt hozzám, és ezt mondta nekem: Menj, és zárkózz be házadba!

4. Ez. 37:9 Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt.

5. Dán 8:18 Amikor hozzám beszélt, ájultan estem a földre; de ő megérintett, és talpra állított. 

Isten erejének megtapasztalása utáni talpra állás:

6. Márk 1:31 aki odamenve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik.

7. Apcsel. 3:8 felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent.

8. Apcsel. 9:41 Péter odanyújtotta neki a kezét, és talpra állította; majd behívta a szenteket és az özvegyeket, s megmutatta nekik, hogy él.

9. Apcsel. 14:10 Ezért hangosan így szólt hozzá: "Állj a lábaidra egyenesen!" Ekkor az talpra ugrott, és járt.

Regisztráció a február 28-i Istentiszteletre

„Erőről, erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon.”
Zsoltár 84,8

Örömmel tájékoztatunk benneteket arról, hogy elöljáróságunk február első vasárnapjától a gyülekezet fokozatos újranyitása mellett döntött.
A fokozatos újra nyitás a következők szerint történik:

Vasárnapi Istentiszteletek

A jelen járványügyi helyzetben maximum 90 főt tudunk biztonsággal elhelyezni az istentiszteleti térben. Mivel körülbelül 15 fő a szolgálatot (technikai szolgálat, dicsőítő csoport, igehirdető stb,) végzők száma, két istentiszteletet tervezünk vasárnap délelőttönként 9 illetve 11 órai kezdettel. A két istentiszteletre 75 – 75 főt tudunk fogadni.  Az istentiszteleten való részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztrálási lehetőség a 75 fő beteltével értelemszerűen lezárul. A regisztráció a felnőttekre és a 7 év fölötti gyermekekre vonatkozik.Legyetek szívesek egy űrlapon egy nevet feljegyezni. Az istentiszteleti térben a kézfertőtlenítés, maszkhasználat és törvényben előírt ülésrend betartása kötelező! A féltő testvéri szeretet jeleként fogadjátok azt, ha a rendezők a szabályok betartására figyelmeztetnek és szabálykövető magatartásotokkal segítsétek a munkájukat. Regisztrációval kapcsolatos kérdéseitekben Bruder Gergő testvérünk fog eligazítást adni.
Istentiszteletre a következő linken keresztül tudtok regisztrálni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLvzZG1BHJY3JB8XEB52FJJlCAYDup...

Legyetek áldottak!

Mike Sámuel
Lelkipásztor

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára