„Menjetek ki, hívjátok el! Menj ki és hozd be!”

„Menjetek ki tehát az országutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre! A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel.” Máté 22,9-10

„Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat! A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat.” Lukács 14,21-24

Drága Gyülekezet, kedves Testvérek!

Talán sokan felkapjátok a fejeteket a fenti cím és igék láttán. Ugye viccnek szántad ezt az igét mostanra?  Hova menjünk ki, miközben hetek óta kérés szinte parancs: „maradj otthon!” Aztán hova hívjuk azokat, akikhez el sem mehetünk, mikor zárva vannak templomaink „a lakodalmas házak”?

Furcsa jelenségnek vagyunk a tanúi. Amíg nyitva voltak a templomok kevésbé voltak nyitva a szívek. Most a járvány és félelem miatt nyílnak a szívek és zárva vannak a templomok. Úgy gondolom aktuális Jézus példázata a mostani időben is. Az eredeti nyelven íródott szövegben a király útkereszteződésekhez, útvégekhez küldi a szolgáit. Emberekhez, akik nehéz döntések, választás előtt állnak. Emberekhez, akik lehetőségeik végére jutottak. Egyre több ilyen ember van és lesz körülöttünk. A kérdés az, vajon lesz aki elhívja, behozza őket? Lehet vissza kérdezel, de hova hívjam zárva a templom. Hívd fel telefonon, kérdezd meg, hogy van? Hívd el a vasárnapi istentiszteletre. Oszd meg a linket. Ilyen könnyen soha nem tudott eljönni. Egy kattintás és már „benn” is van. Oszd meg vele a hitedet, mond el ki ad neked erőt, ki veszi el a félelmeidet. Légy gyors és bátor! A mostani kegyelmi idő nem sokáig tart! Ne engedd, hogy megtévesszenek a számok az istentiszteleteink nézettsége. A mi igazi missziós mezőnk azok, akiket Isten ránk bízott, nem hívő rokonaink, barátaink, ismerőseink – nem a hívők azon tömege, akik innen is lelki táplálékhoz jutnak.

Isten azt szeretné, ha nem megtörve, lerongyolódva, hanem győztesen „zsákmánnyal” térne vissza egyháza a mostani helyzetből!

„Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak.” Ézsaiás 9,2

Mike Sámuel

Egy órát virrasztani Jézussal?

„Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk: Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem! Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: Nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.” Máté 26,36-41

Drága Gyülekeze​t!

Különös este a mai. Jézus tanítványaival elfogyasztott utolsó Páska vacsorájára emlékezünk. E vacsora végén hagyta tanítványaira és ránk az Úrvacsorát.  János hosszan leírja halála előtti „végrendeletét” evangéliumának 14-16 fejezetében. Ezen az éjszakán, mondta el értünk főpapi imáját. Aztán valami nagyon szokatlant tett. Virrasztani és imádkozni volt szokás a zsidó családoknak zárt otthonaikban. Mint az első Páska vacsorán, várva, míg az öldöklő angyal átvonul Egyiptom elsőszülöttei felett. Jézus e helyett kiment virrasztani és imádkozni tanítványaival az árulás, elfogatás és tagadás éjszakájába. Az Atya első és egyszülött Fiaként kiment magára venni mindannyiunk ítéletét és büntetését. Ebbe kért segítséget három legközelebbi tanítványától… azonban alva találta őket.

Rendhagyó imaközösségbe hívlak benneteket. Késő esti imaközösségbe. Virrasztani egy órát Jézussal ma 21 órától. Tehetitek ezt személyesen, családi körben, vagy kiscsoportban… Rátok bízom.  Imádkozzunk mindazokért, akik nincsenek még a vér oltalma alatt. Kiáltsunk az evangélium erőteljes kizendüléséért ezen a rendhagyó Húsvéton!

Mike Sámuel

Mit tehet a háború a halált illetően?

„Célozd meg a mennyet, és ráadásként megkapod a földet is. Célozd meg a földet, s egyik sem lesz a tiéd." C.S.Lewis

Drága Gyülekezet, kedves Testvéreim!

Mivel mottónak egy C.S.Lewis idézetet választottam, hadd folytassam egy másik idézetével, ami igen aktuális. Ő egy olyan korban írta le az alábbi sorokat, amikor nem egy járvány, hanem a II. Világháború tizedelte Európa lakosságát.

„Mit tehet a háború a halált illetően? Egész biztos, hogy nem teszi gyakoribbá, előbb vagy utóbb 100% hogy mindannyian meghalunk, a százalékarány nem növelhető. Előrébb hozhatja viszont a halálunk pillanatát, de nehezen hiszem, hogy ettől félnénk… Mindezeket figyelembe véve mégis tesz valamit a háború a halált illetően. Arra kényszerít, hogy gondoljunk rá. A háború valóságossá teszi számunkra a halált, egy olyan dologgá, amit áldásnak tartottak az első keresztyének.” C.S.Lewis

Most pedig helyettesítsük a háború szót a víruséval:

„Mit tehet a vírus a halált illetően? Egész biztos, hogy nem teszi gyakoribbá, előbb vagy utóbb 100% hogy mindannyian meghalunk, a százalékarány nem növelhető. Előrébb hozhatja viszont a halálunk pillanatát, de nehezen hiszem, hogy ettől félnénk… Mindezeket figyelembe véve mégis tesz valamit a vírus a halált illetően. Arra kényszerít, hogy gondoljunk rá. A vírus valóságossá teszi számunkra a halált, egy olyan dologgá, amit áldásnak tartottak az első keresztyének.”

Soha vissza nem térő lehetőséget kaptunk az evangélium hirdetésére egy olyan korban, amikor az emberek többet gondolnak a halálra, mint máskor. Éljünk ezzel, tegyünk bátran bizonyságot a bennünk élő reménységről.

Örömmel tapasztalom, hogy lassan minden kiscsoport kezd felzárkózni a karantén kihívásaihoz. Bátorítom azokat, akik nem járnak, de vágynak a közösséget megélni ezekben az időkben is, jelentkezzenek nálam vagy valamelyik csoportvezetőnél.

Ezen a héten újra indul a barátkozók órája online térben. Péntek este 18 órától, szombat délután 16:30-tól. A péntekire nálam (+36208860639) a szombatira Bruder Gergőnél lehet jelentkezni (+36205192693)

A vasárnapi istentisztelet idejére készítsetek kenyeret és bort az asztalotokra. Sajátos módon, de úrvacsorázni fogunk. A mostani időkben különösen fontos megtapasztalni úrvacsorai közösségben is Krisztushoz és egymáshoz tartozásunk örömét.

Szeretettel,

Sámuel

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára