A kiscsoportokról

1996 óta gyakoroljuk a vasárnap reggeli kiscsoportos alkalmakat. A csoportok száma a taglétszám növekedésével nőtt, mivel egyes csoportok a növekvő létszám miatt szétváltak. Ez a forma akkor új volt gyülekezetünkben, de azóta a többség tetszését elnyerte, nagyon sok áldást nyerhettünk már eddig is általa. Dr Tresánszki Vilmos már az 1940-es években tanított a Teológián a vasárnapi iskoláról, és azt javasolta, hogy az egész gyülekezet minden tagja legyen vasárnapi iskolás, vagyis kis csoportokban tanulmányozzák a megadott bibliai szót. Ez azonban a legtöbb gyülekezetben nem terjedt el.

A tapasztalat szerint max. 10-15, esetleg 20 fő alkotta kisebb csoportokban a tagok egymást jobban meg tudják ismerni, jobban megnyílnak egymás felé, ezáltal egymás terhét, örömét jobban tudják hordozni. Jobban érvényesülhetnek azok az igék, hogy

  • "egymás terhét hordozzátok" (Gal 6,2),
  • "egymást szeressétek" (Jn 13,34),
  • "egymást tudjátok tanítani" (Róm 15,14),
  • "kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok" (1Kor 12,25),
  • "vigasztaljátok egymást [...] építve egyik a másikat" (1Thessz 4,18),
  • "valljátok meg bűneiteket egymásnak" (Jak 5,16),
  • "fogadjátok be egymást" (Róm 15,7).

Kevesebb magyar, de több külföldi példa (pl. brazíliai ébredés) is igazolja, hogy ahol jól működő kis csoportok vannak egy gyülekezetben, ott a gyülekezet növekszik új megtérők által. Mi a célja a kis csoportos együttlétnek? Szoros és élő imaközösség, igetanulmányozás, az ige üzenetének mélyebb megértése, lelki növekedés, a csoporttagok egymással való közösségének kiteljesedése a hétköznapi életben is (közös programok, kirándulások, egymás segítése), a csoport szolgáló csapattá válása, új emberek elérése (missziós feladatok).

A csoportoknak vezetőik vannak, akik szervezik, összefogják az alkalmakat, programokat. Az alkalmakon mindig egy valaki készül egy rövid igei bevezetővel, majd mindenkinek lehetősége van hozzászólni a témához, akár személyes élményeket elmondani. Tudatosan törekedjünk minél jobban megismerni egymást lelki téren és a hétköznapi élet területén is. Hagyjunk elég időt az imádkozásra is, ahol lehetnek egyéni imakérések is, ezekre helyezzünk hangsúlyt. Mindenkinek javasoljuk, hogy csatlakozzon valamelyik kiscsoporthoz és igyekezzen időben megérkezni lehetőség szerint minden alkalomra, mert ezek az alkalmak egymás hite általi erősödésünket, növekedésünket szolgálják. Ha nem használjuk ki ezeket a lehetőségeket, akkor elidegenedhetünk egymástól és Istentől is, nem tudjuk gyakorolni a meleg szeretetközösséget Az egymással való szoros közösségből ismerheti meg a világ, hogy Krisztus tanítványai vagyunk.

A gyülekezet lelki megelevenedésének eszközei lehetnek a kis csoportok, ha azokban a Szentlélek vezetése érvényesül, ezért biztatunk mindenkit, hogy ha még nem tagja valamelyik csoportnak a vasárnapi-, illetve hétköznapi csoportok közül, minél előbb találjon otthont valahol, hogy ezáltal is erősödve közösen tudjuk szolgálni az Úr Jézust.

Növekedjetek fel a szeretetben mindenestől Őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az Ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságainak megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. (Ef 4,15-16)

Gyülekezetünk kiscsoportjai