Talpra Magyar!

Isten állít talpra:

1. Jób 4:4 A botladozót talpra állították szavaid, és a roskadozó térdeket erőssé tetted.

Isten megjelenésének hatása utáni talpra állás:

2. Ez. 2:2 Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám.

3. Ez. 3:24 De lélek áradt belém, talpra állított, szólt hozzám, és ezt mondta nekem: Menj, és zárkózz be házadba!

4. Ez. 37:9 Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt.

Hívogató

Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek Ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek Ura, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged!” (84.Zsoltár 2-5)

Feliratkozás Kecskeméti Baptista Gyülekezet RSS csatornájára